[interview] How the Netherlands has been influential since the 17th century

Share this page
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

This week, Bart Snijders was interviewed for dutch magazine MT.

‘Van baanbrekend klimaatonderzoek tot de fabricage van chips: we hebben enorm veel te danken aan de innovatieve en optische instrumenten die in Nederland worden ontwikkeld. Tegelijkertijd blijft veel technologie op de plank liggen. Bedrijven en kennisinstellingen weten elkaar niet altijd even goed te vinden; veel technologie blijft simpelweg onbenut of sijpelt weg naar het buitenland.’

Topics:
Upcoming Events
Contact us for starting a project